PERSONDATA

Persondatapolitik for Ajstrup Landsbyforening af 2002

Første udgave. 25. maj 2018


1.DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Ajstrup Landsbyforening

CVR nr.: 30769376

www.ajstruplandsbyforening.dk

 

2.INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler omfatter


Navn

E-mailadresse

Privat adresse

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker i nedenstående tilfælde:

Når du melder dig ind i Ajstrup Landsbyforening.


3.ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

Administration af medlemmer og information om arrangementer.


4.VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredje part uden din tilladelse.


5.OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger overlades til databehandlere, som ifølge kontrakt og efter anvisning af Ajstrup Landsbyforening, varetager den daglige administration af Foreningen.

P.t. er der ingen eksterne databehandlere tilknyttet.


6.SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem, dvs. ved udmeldelse af Foreningen.


7.SIKKERHED

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte dine personlige oplysninger. 


8. DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Foreningen behandler om dig.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.

Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

9. SAMTYKKE (AFGIVELSE OG TILBAGEKALDELSE)

Pt. har Foreningen ingen grundlag for at indhente samtykke.


10.  LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.

Ajstrup Landsbyforenings hjemmeside indeholder pt. ikke links til andre websites og til integrerede websites.

Hvis dette bliver aktuelt, er Foreningen ikke ansvarlig for indholdet af andre organisationers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger. 

11.  ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER MV.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig,

ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til bestyrelsen i Ajstrup Landsbyforening.

 

12.  KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os som angivet i pkt. 11 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.