GRILLHYTTEN

Ajstrup landsbyforening

Praktiske oplysninger og betingelser for grillhytten


Hytten drives og vedligeholdes af Ajstrup Landsbyforeninge, og hytten skal altid efterlades i samme stand som den modtages.


Ajstrup Landsbyforening lejer gerne hytten - eller blot udlåner hyttens borde og stole - ud til landsbyforeningens medlemmer. Såfremt andre end foreningens medlemmer ønsker at leje hytten skal det ske via forneningens medlemmer.


Lejen er kr. 200,- på dagsplan og kr. 500,- for en hel weekend (fredag til søndag). Hyttens borde og stole kan lånes af foreningens medlemmer.


Lejen af hytten dækker omkostninger til forbrug og slitage. Kontakt Karen på tlf. 21 47 09 55 eller mail: kpt1006@gmail.com, hvis du ønsker at leje foreningens inventar/hytte.Bestyrelse, priser mv.

Priser er opdelt på hustand - og/eller hvorvidt man alene.


Det årlige kontingent i foreningen udgør kr. 200,- pr. husstand og kr. 100,- for enlige medlemmer. 

Medlemsskabet giver dig og din famiile mulighed for at deltage i foreningens mange årlige aktiviteter, du får indflydelse på landsbyens udvikling, samt mulighed for at gøre brug af foreningens bålhytte på Hanehøjvej.


 

Medlemmer af Ajstrup Landsbyforening kan låne grillhytten med inventar mod at betale kr. 200,-/dag til dækning af slitage og forbrug. Borde og stole kan udlånes mod selv af hente og bringe dem.


Det enkelte medlem hæfter for udlånet, herunder eventuelle beskadigelser eller bortkomne effekter.

Ved reservation af hytten eller lån af inventar kontakt Karen på tlf. 21 47 09 55 eller mail: kpt1006@gmail.com