INFO

Praktiske oplysninger og informationer

Landsbyforeningens bestyrelse:

Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling der finder sted i det tidlige forår. Valg af bestyrelse finder sted i henhold til foreningnes vedtægter. Referater af bestyrelsesmøder kan

ses nedenfor.

Som udgangspunkt mødes bestyrelsen cirka hver 6. uge, så hvis du har emner eller blot ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til et emne, er du mere end velkommen til at rette kontakt til én af nedenstående.


Formand:      Karl Viggo Leth                 tlf. 20 97 07 58

Kasserer:      Palle Kristensen               tlf. 28 71 63 55      Sekretær:      Carina Mønsted               tlf. 40 85 40 59

Medlem:        Nicolaj Holst

Medlem:        Lars Balslev

Suppleant:    Dorte Rybøl                  

Suppleant:    Ane-Marie Jensen


Referater fra bestyrelsesmøder 

Værd at vide...

I landsbyforeningen forsøger vi løbende

at orientere medlemmerne via hjemmesiden


Ajstrup Landsbyforening har spillet en afgørende rolle for, at landsbyen har overlevet og udviklet sig til en levende og aktiv landsby. Foreningen har samlet beboerne på tværs af interesser, alder og uddannelse og skabt et sammenhold, der har styrket landsbymiljøet. Beboerne hjælper og passer på hinanden i Ajstrup.

 

Gennem årene har Landsbyforeningen taget initiativ til en række projekter til glæde og gavn for landsbyen og hele lokalområdet. Specielt er opførelsen af et længe ønsket mødested - Bålhytten - blevet det absolutte samlingspunkt for landsbyens mange aktiviteter og arrangementer.

 

I 2009, 2012 og 2014 har Landsbyforeningen modtaget  projektmidler fra Landdistriktsrådet og midlerne er blevet anvendt til at optimere mødestedet, så det ikke alene kan udnyttes en større del af året men også anvendes til langt flere formål end hidtil.Denne opgave har været betragtelig set i forhold til landsbyens størrelse, men er alligevel blevet gennemført langt hurtigere end oprindelig planlagt takket være et ekstraordinært engagement fra Landsbyforeningens medlemmer.

 

Ajstrup Landsbyforening har tidligere været indstillet til "Årets ildsjæl", og specielt opførelsen af bålhytten og de mange aktiviteter, betyder at landsbyen nu kan føje et dejligt og velfungerende mødested til listen over værdier, der er med til at gøre livet i Ajstrup endnu bedre.
Referater fra styregruppemøder:.

Vandværksforening

Formand:   

Kenney Ladefoged           

tlf. 6128 2801


Kasserer:   

Karina Otte Ladefoged     

tlf. 3027 8354


Sekretær

Lene Bruun Christensen    

tlf. 6154 8256


Medlem:   

Karen Hasager                   

tlf. 2097 0758


Medlem:   

Lars Balslev                      

tlf. 2323 1081